22-06-2019…ANTRENÖR KURS ÜCRETLERİ.. Antrenör Kurs ücretleri yeniden belirlend…

22-06-2019…ANTRENÖR KURS ÜCRETLERİ..
Antrenör Kurs ücretleri yeniden belirlendi.Hayırlı olsun.⚽️🥅⚽️🥅⚽️..